ویدئو آموزش دستگاه فلزیاب OKM Rover C

Rover UC نسل جدیدی از تکنولوژی فلزیاب تصویری می باشد. ما در اینجا یک فلزیاب عمیق کوچکتر، سبکتر و فشرده تری را نسبت به دیگر فلزیابها معرفی می نماییم. برنامه ریزی این دستگاه توسط یک موبایل کنترل می شود. برای دیدن اشیای مدفون نیازی به کامپیوتر وجود ندارد.